VUOS a.s. je organizací založenou v roce 1941. Svoji obchodně výrobní filosofií je vysoce flexibilní firmou vyvíjející své aktivity zvláště v oblasti výroby, vývoje a up scalingu chemických specialit, zákaznických syntéz a toxikologickém testování. 
 

Toxikologické testování, analytika, REACH legislativa

 VUOS a.s. je připraven pomoci svým zákazníkům ve všech fázích registrace/notifikace dle legislativy REACH. VUOS disponuje hlubokými zkušenostmi v oblasti toxikologie, ekotoxikologie a analytiky, vlastními testovacími kapacitami, know-how ve stanovení vlastností látek a značnou kapacitou pro zpracování registrační dokumentace.

 

 
Chemické speciality

 Hlavními činnostmi v této oblasti jsou výzkum, up-scaling a výroba v množstvích od gramů a kilogramů až po tuny chemických specialit, které jsou využívány zvláště v oblasti farmaceutického a mikroelektronického průmyslu a v dalších oblastech průmyslu požadujícího vysoce kvalifikované organické produkty.

 

 

| Aktuality | Výběrová řízení | Práce a kariéra | Registrace do Softrade |

Prezentace | Certifikáty | Další |

                  

tell_us_logo_male logo-agrofert
eu
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.