Competitions

41/2019 Oprava potrubní vratné cirkulační vody na Ry13

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  13. 6.  2019  do 10.00 hodin.