Výběrová řízení

65/2021 Zhotovení projektové dokumentace rozvodu dusíku na budově Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do: 20. 10. 2021  do 12.00 hodin.

 ZLVŘ 65_21 PD rozvod dusíku Ry11