Výběrová řízení

60/2018 Ověřovací aparatura - Kapalinokružná vývěva

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  7. 12.  2018  do 10.00 hodin.

ZLVŘ 60_18 Vývěva

14/2019 Kabelová přípojka nízkého napětí Ry15_Ry12E_Ry11

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  13. 3.  2019  do 15.00 hodin.

ZLVŘ 14_19 Kabelová přípojka

10/2019 Skříň šatníková ocelová (plechová)

Nabídku do  výběrového řízení zašlete na adresu: vyberove_rizení@vuos.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  7. 3.  2019  do 10.00 hodin, 2.kolo 18. 3. 2019 do 10.00 hodin

ZLVŘ 10_19 Šatníková skříň plechová

9/2019 Plastová nuč

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  11. 3.  2019  do 10.00 hodin,   2. kolo  15.3. 2019 do 14.00 hodin

ZLVŘ 9_19 Plastová nuč

8/2019 Digitální měřič a regulátor vakua s příslušenstvím

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com

Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  8. 3.  2019  do 10.00 hodin, 2. kolo 15. 3. 2019  do 9.00 hodin

ZLVŘ 8_19 Digitální měřič vakua

 

15/2019 Váhy pro vážení živých zvířat a k provedení statistiky vážení skupiny zvířat s tiskem navážených výsledků pomo

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  14. 3.  2019  do 9.00 hodin.

ZLVŘ 15_19 Váhy TOXILA

  • 1
  • 2