Výběrová řízení

10/2021 Dodávka čerpadla Grundfoss, typ CRI10-06FJ-I-V-HQOV

Nabídku do  výběrového řízení zašlete výhradně skrze elektronickou tržnici na adrese: https://agrofert.promitea.com
Termín uzávěrky pro doručení nabídky  je do:  26. 2. 2021  do 12.00 hodin.

ZLVŘ 10_21 Čerpadlo Grundfoss