VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ

VUOS a.s. je organizací založenou v roce 1941. Svoji obchodně výrobní filosofií je vysoce flexibilní firmou vyvíjející své aktivity zvláště v oblasti výroby, vývoje a up scalingu chemických specialit, zákaznických syntéz a toxikologickém testování.

Nová zpráva : Nová linka pro  výrobu intermediátů v systému GMP byla uvedena do provozu...

Video prezentace

Chemické speciality

Hlavními činnostmi v této oblasti jsou výzkum, up-scaling a výroba v množstvích od gramů a kilogramů až po tuny chemických specialit, které jsou využívány zvláště v oblasti farmaceutického a mikroelektronického průmyslu a v dalších oblastech průmyslu požadujícího vysoce kvalifikované organické produkty.

Toxikologické testování, analytika, REACH legislativa

VUOS a.s. je připraven pomoci svým zákazníkům ve všech fázích registrace/notifikace dle legislativy REACH. VUOS disponuje hlubokými zkušenostmi v oblasti toxikologie, ekotoxikologie a analytiky, vlastními testovacími kapacitami, know-how ve stanovení vlastností látek a značnou kapacitou pro zpracování registrační dokumentace.