GMP laboratoř

Certifikovaná kontrolní laboratoř GMP

Kontrolní laboratoř VUOS je držitelem certifikátu GMP pro chemické/fyzikální testování léčivých přípravkůhodnocených léčivých přípravků vydaném SÚKL a Povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků pro činnost kontrolní laboratoře vydaném ÚSKVBL.

Laboratoř provádí chemické testování pro partnery z oblasti farmaceutické, chemické či veterinární výroby. Laboratoř je vybavena špičkovou analytickou instrumentací jak pro velkosériové analýzy, tak pro výzkumné aktivity.

Kontrolní laboratoř nabízí: 

  • Vývoj analytických metod dle ICH a aktuálních lékopisných požadavků (ČL, Ph. Eur., USP), případně dle požadavků zákazníka.
  • Validaci, verifikaci a transfer analytických metod v souladu s požadavky GMP.
  • Rutinní testování farmaceutických a veterinárních přípravků (obsah, nečistoty, disoluce, identifikace, fyzikálně chemické testy, stabilitní studie).
  • Smluvní analytickou kontrolní činnost v režimu GMP.

Laboratoř dále nabízí analytické činnosti i v ostatních systémech jakosti (Správná laboratorní praxe GLP, ISO 9001) včetně výzkumné a konzultační činnosti.

Laboratoř disponuje zkušeným personálem a unikátní instrumentací zahrnující veškeré potřebné techniky (např. HPLC, GC, NMR, IČ, ICP, MS, SFM, DSC, TGA, disoluční zařízení).