Projekty EU NPO

Projekty EU NPO

V rámci Národního plánu obnovy jsou řešeny následující projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií:

 

Název projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002705 Fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie

Cílem projektu je výstavba fotovoltaické elektrárny bez akumulace na budovách společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s. sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Dojde tak k úspoře celkových nákladů za energie odpovídající instalovanému výkonu.