Syntézy na zakázku

VUOS nabízí komplexní služby v oblasti zakázkové syntézy chemických specialit:

 • vývoj procesu
 • laboratorní syntéza
 • výroba v poloprovozním a provozním měřítku
 • analytická podpora a služby

Spolupráce VUOS s potenciálním zákazníkem je založena na dodržování zásad:

 • zachování obchodního tajemství
 • flexibility
 • spolehlivosti
 • Outsourcingu - sdílení rizika
 • systému jakosti ISO 9001 - certifikovaného firmou Bureau Veritas
 • oboustranně výhodné spolupráce - stanovení cen

Veškeré informace důvěrně poskytnuté zákazníkem VUOS jsou součástí obchodního tajemství. VUOS je připraven smluvně potvrdit ujednání o ochraně informací.

Přístup VUOS k zákazníkovi je založen především na rychlé a flexibilní odpovědi na jeho poptávky a potřeby. To je umožněno díky:

 • jednoduché a efektivní organizační struktuře
 • neustále se modernizujícímu, sofistikovanému laboratornímu/poloprovoznímu/provoznímu vybavení
 • vysoce kvalifikovanému a zkušenému týmu pracovníků

VUOS dodržuje zásady projektového řízení, tj. projednání dosáhnutých cílů a milníků projektu se zákazníkem patří mezi naše hlavní priority.

VUOS se v nedávné minulosti úspěšně podílel na několika velmi důležitých farmaceutických projektech a stal se tak zajímavým "outsourcingovým" partnerem pro hlavní farmaceutické firmy na světě, takže nezbytnost sdílení rizika v ranných fázích projektu bere spíše jako výzvu. Našim hlavním cílem v blízké budoucnosti je výroba za podmínek SVP - správné výrobní praxe.

Dodržování zásady oboustranně výhodné spolupráce a posouzení budoucího vývoje projektu ocení zákazník VUOS především v oblasti stanovení cen.