Práce a kariéra

Výzkumný ústav organických syntéz a.s. je středně velká firma (190 zaměstnanců) s tradicí od roku 1941. VUOS se zaměřuje na výzkum a výrobu pokročilých meziproduktů pro farmaceutický průmysl a poskytování služeb v oblasti testování zdravotnických prostředků, léčiv a chemických látek.

Výzkumný pracovník - organická chemie pdf link
Pracovník ve výrobě pdf link
Technický pracovník ve výrobě pdf link

  

Váš strukturovaný životopis s uvedením pracovní pozice zašlete na adresu personalistika@vuos.com.

Odesláním životopisu uděluji společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (IČ 60108975) souhlas v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů pro účely výběrového řízení na pracovní pozici, na kterou reaguji či jiné vhodné pracovní místo. Souhlas uděluji na dobu dvou let, přičemž tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a nebo požádat o prodloužení této lhůty.