Procesy

Potenciální zákazník VUOS se může spolehnout na více než padesátileté zkušenosti v oblasti organické syntézy, jejichž výsledkem je široké portfolio zvládnutých procesů. Pokládáme se za experty v následujícím:

 • acetylace
 • aldolizace
 • amidace
 • alkylace
 • aminace
 • amoxidace
 • azokopulace
 • alkalické tavení
 • arylhydrazinové syntézy
 • benzoylace
 • katalytická hydrogenace
 • chirální syntéza
 • chlorace
 • chlórsulfonace
 • cyklizace
 • Claisenova kondenzace
 • dekarboxylace
 • dehydrohalogenace
 • diazotace
 • eliminace
 • esterifikace
 • Friedel-Craftsova reakce
 • halogenace
 • heterocyklické syntézy
 • hydrogenace
 • hydrolyza
 • neutralizace
 • nitrace
 • syntézy nitrilů
 • oxidace - katalytická/chemická
 • oxidace v kapalné fázi
 • fosgenace
 • přesmyky
 • redukce hydrazinem a borohydridem sodným
 • sulfonace